top of page
english.png

MULIGHETER OG AVVEININGER FOR FORVALTNING AV TARESKOG I DET BLÅGRØNNE SKIFTET

OM OPTIMAKELP

Tareskogene langs kysten av Midt- og Nord-Norge har vært kraftig nedbeitet av kråkeboller helt siden 1970-tallet. De er nå i ferd med å vokse til igjen ettersom kråkebollebestanden i de siste årene har gått ned. Tareskogen er et meget viktig økosystem og leveområde for mange marine organismer. Taren er også nyttig for samfunnet gjennom for eksempel å rense vann og binde og lagre CO2. Det finnes stor interesse for å bruke tare og tang til nye bruksområder som biobrensel, mat og dyrefôr. Norge har enorme kystområder der tareskogen nå er i ferd med å vokse tilbake og dermed bidra med viktige økosystemfunksjoner og potensial for kommersiell utnyttelse gjennom høsting. Med disse nye mulighetene er det viktig å ha kunnskap som kan bidra til å forvalte og ivareta økosystemene best mulig for ulike sektorer og interessenter.

 

Forskningsprosjektet OPTIMAKELP, finansiert av Forskningsrådets MARINFORSK-program, skal bidra med relevant kunnskap om samfunnsmessige aspekter knyttet til forvaltning og utnyttelse av tare og har fokus på Midt- og Nord-Norge gjennom case-studier i Trøndelag, Nordland og Finnmark. Prosjektet har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming og skal vise hvordan tareskogen kan spre seg i framtiden, hvilken økonomisk verdi ulike typer utnyttelse har, hvordan man gjennom historien har brukt tareressurser, og hvordan man best kan forvalte tareskogene i fremtiden. I OPTIMAKELP skal vi produsere kart over utbredelse og biomasse for tare nå og i fremtiden. Vi skal vurdere og integrere ulike lokale og samfunnsmessige perspektiv i forvaltning av tare og se på hvilke barrierer og muligheter som finnes innenfor dagens forvaltningsregime. Prosjektet vil gjennom involvering av ulike brukere og interessegrupper identifisere ulike alternativer for forvaltning av tareskog i fremtiden.

KONTAKT

Marianne Karlsson

marianne.karlsson@niva.no

tlf 47381380

Hege Gundersen 

hege.gundersen@niva.no

contact
bottom of page