top of page
english.png

Nyheter

OPii (002).JPG
OCEANS PAST CONFERENCE 

OPTIMAKELP var tilstades på konferansen Oceans Past VII i Bremerhaven, Tyskland 22-26 Oktober 2018, arranger av Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) & det tyske sjøfartsmuseet. Temaet for konferansen var Tracing human interactions with marine ecosystems through deep time: implications for policy and management. Frode Sundnes (NIVA) gav ein presentasjon av historisk bruk av tang og tare langs norskekysten. 

MARINFORSK.JPG
FORSKNINGSRÅDETS HAVFORSKNINGSKONFERANSE

OPTIMAKELP er finansiert av Forskningsrådets MARINFORSK program og var derfor invitert til å delta og presentere prosjektet på programmets havforskningskonferanse den 24-25 oktober på Lillestrøm. Konferansen satte fokus på Norges rolle som et ledende land på havforskning og FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann. 

thekelp experience.jpg

I oktober besøkte The Kelp Experience Vega og Frøye. The Kelp Experience er  et todagersopplegg hvor skoleelever gjennom vitenskapsteater, hinderløype, labaktiviteter, tur i fjæra, filmskaping med Fjellfrosk Media, kokkelering med Einar Hallstensen og konkurransen "The Masters of Kelp", lærte masse nytt om våre fantastiske tareskoger. Les mer her  og se bilder her  

referance_group_2609.JPG
REFERANSEGRUPPEN MØTTES I SEPTEMBER

I løpet av prosjektets referansegruppemøte i september fikk forskerne fra OPTIMAKELP mulighet til å diskutere og utveksle kunnskap med representanter fra tareindustrien (storskala og småskala høsting, taredyrkere), forskere samt nasjonale (Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet) og regionale myndigheter (Fylkeskommunen i Trøndelag). 

2018-07-18 18.29.28.jpg
FELTRAPPORT FRA NESNA

I løpet av sommeren 2018 gjorde prosjektets marinbiologer feltarbeid langs kysten i Nordland der de samlet inn data på sukkertare. Ingrid fra SALT deltok på feltarbeidet under både solfylte og regntunge dager i Nesna. Les mer om Ingrids feltrapport og se bildene gjennom å klikke på linken under. 

workshop2.jpg
WORKSHOP PÅ DET JURIDISKE FAKULTET I JUNI

Froukje Platjouw var med og organiserte workshopen 'Reconciling the Rule of Law with Adaptive Governance of Marine Ecosystems' på juridisk fakultet, Universitetet i Oslo den 15. juni. Under workshopen gav Marianne Karlsson og Frode Sundnes en presentasjon om adaptiv forvalting av tareskog. For å lese mer om workshopen og se presentasjonene, klikk på lenken under. 

bottom of page