english.png

PARTNERE

OPTIMAKELP har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming og består av forskere som er marinbiologer, miljøøkonomer, miljøjurister, geografer og historikere. Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) i tett samarbeid med seks partnere.