top of page
english.png

PROSJEKTETS REFERANSEGRUPPE

Prosjektets referansegruppe består av: 

Åsa Alexandra Borg Pedersen (Miljødirektoratet)

Anders Karlsson-Drangholt (Bellona)

Jorunn Skjermo (SINTEF)

Leif Harald Hanssen (Trøndelag Fylkeskommune)

Angelita Eriksen (Lofoten Seaweed Company)

Luiza Neves (Seaweed Energy Solutions)

Harald Bredahl (Dupont)

Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet)

Vi hadde vårt første møte den 18. september, der prosjektet ble presentert og referansegruppen gav presentasjoner og deres perspektiv på tareressursene.

bottom of page